• Phiên bản SeaSon 2 Chuẩn Cày Quốc - Lối Chơi Khó
 • Skill tự kiếm,nhiệm vụ tự làm. Kô bán sẵn, mất giá trị
 • Exp chậm chuẩn cày quốc. Không Resets quá nhanh
 • Không hỗ trợ Resets cho tân thủ, nâng cao giá trị Acc
 • Server dành cho tân thủ và người đi làm Exp cao hơn
 • Tỉ lệ drop thấp. Item 1 Option giá trị cao
 • Item ra từng cấp theo từng giao đoạn
 • Chỉ sử dụng những Map cơ bản
 • Cày và Đổi Zen sang Gcoin KM -> PcPoint
 • Lấy lại giá trị Zen, Cre, Chaos ( Nguyên liệu Reserts )
 • Chức năng check đồ, check point nhân vật khác
 • Báo lỗi và giải quyết các trường hợp trước 24H
OPEN BETA ALPHA TEST Thông Tin
RESET 2 LẦN/NGÀY - SEVER CÀY CUỐC Bán miễn phí tất cả item bằng zen để thử nghiệm Web Dự Phòng : http://duphong.mufpt.vn
EXP : 50x - Tỉ Lệ Drop: 5% Tạo tài khoản mới : 2tr Gcoin Nhận Code 5 Ngày 1 Lần : http://mufpt.vn/code
Phiên Bản : Season 2.0 Chuẩn Cày Quốc - Lối Chơi Khó Kết thúc thời gian Alpha Test sẽ xóa toàn bộ nhân vật Hotline : 0868.188.868
Tạo nhân vật mới : 6 Level / 150 Point / 500.000 Zen Tạo nhân vật mới : 400 Level / 65.000 Point / 2 tỷ Zen SMS : 0966.576.999
Điều kiện tạo nhân vật : Level 1 Thời gian mở test : 14h ngày 02/07 Link Update Thủ Công : http://mufpt.vn/Update.zip ( SeaSon 6 )
Thời gian : 14h00 05/07 Thời gian kết thúc test : 0h ngày 05/07 Link Update Thủ Công : http://mufpt.vn/UpdateSS2.zip ( SeaSon 2 )
Sub Quái vật Giao dịch Hòm đồ PK Cửa hàng cá nhân Chaos Goblin
1 Không Không
2 Không Không Không
3 Không Không
4 - VIP Không Không Không
Tân Thủ + Người Đi Làm Không Không Không
Công Thành Chiến - Pháo Đài Sói Không Không Không
Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú Cách Tham Gia
War Guild 1 16h00, 21h30 Boss Kundun, Medusa SeaSon 2 + 6 /dangky

Để tham gia

Pháo Đài Sói 20 15h45, 20h45 Ngọc, Nguyên Liệu Sói SeaSon 2 + 6 Pháo Đài Sói

Công Thành Chiến 20 20h30 Sói, Gcoin, Ngọc SeaSon 2 + 6 Pháo Đài Sói

Đại Chiến Dungeon 3 1,2 12h30 ( SV2 ),19h50 ( SV 1 ) Ngọc - Boss Kundun - Medusa SeaSon 2 + 6 Dungeon 3

Event PK Sống Còn 1 11h, 14h, 20h10h, 22h10 Ngọc SeaSon 2 + 6 Map PK

Event Cơn Mưa Quà Tặng 1 11h10, 13h10 ,15h10 ,17h10, 19h10, 21h10, 23h10 Ngọc SeaSon 2 + 6 Davias

Săn Hộp Quà GM 1 03h25, 06h25, 09h25, 12h25, 15h25, 18h25, 21h25, 23h25 Cụm Ngọc SeaSon 2 + 6 Davias

Huyết Lầu Thường 2 00h25, 10h25, 14h25, 18h25, 22h25 EXP, Ngọc SeaSon 2 + 6 Huyết Lâu

Huyết Lầu VIP 2 08h25, 12h25, 16h25, 20h25 EXP, Ngọc x2 SeaSon 2 + 6 Huyết Lâu

Quảng Trường Quỷ Thường 2 0h00, 2h00,4h00, 6h00, 8h00, 12h00, 16h00, 20h00 Exp + Ngọc SeaSon 2 + 6 Quảng Trường Quỷ

Quảng Trường Quỷ VIP 2 10h00, 14h00, 18h00, 22h00 Exp + Ngọc x2 SeaSon 2 + 6 Quảng Trường Quỷ

Hỗn Nguyên Lâu 2 00h55, 08h55, 10h55, 12h55, 14h55, 16h55, 18h55 ,20h55, 22h55 Ngọc + Item Thần ( CC Cuối ) SeaSon 2 + 6 Hỗn Nguyên Lâu

Binh Đoàn Phù Thủy ALL Server 0h,2h,4h,6h,8h,10h,12h,14h,16h,18h,20h,22h Ngọc SeaSon 2 + 6 Lorencia, Noria, Davias

Event Santa 2 11h40, 18h00 Vé Santa SeaSon 2 + 6 Davias

Săn Lông Vũ 2 Liên tục Lông Vũ SeaSon 2 + 6 Icaurs

Săn Đá Nguyên Thủy + PcPoint All Server Liên tục Đá Nguyên Thủy + PcPoint SeaSon 2 + 6 Icaurs

Nhiệm Vụ Tuần Hoàn NPC ELF BUFF All Server Liên tục Ngọc , Thẻ Bài Chaos SeaSon 2 + 6 Noria, Lorencia, Davias

Boss Vàng All Server 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h Box Kundun SeaSon 2 + 6 Noria, Lorencia, Davias, Atlans, Tarkan

Happy Hour ( Giờ Hạnh Phúc ) ALL Server 08h25, 11h25, 17h25, 22h25 Tăng 20% Exp và 5% Drop SeaSon 2 + 6 All Map

Event Hit and Up ALL Server 0h20, 2h20, 5h20, 8h20, 11h20, 14h20, 20h20 Tăng 10 Point / Mỗi LV SeaSon 2 + 6 All Map

Green Event ALL Server 0h20, 4h20, 8h20, 16h20, 20h20 Tăng 10% Rớt Đồ Exl SeaSon 2 + 6 All Map

Doppel Event ALL Server Liên tục Săn nguyên liệu sói + Ngọc SeaSon 2 + 6 Doppel

Đỉnh Cao PK 1 12h, 20h50 Ngọc SeaSon 6 Losttower 0

Binh Đoàn Pháp Sư 2 9h50, 15h50, 23h50 Ngọc SeaSon 6 Davias

Bạch Long Điện All Server 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h, 19h, 21h, 23h Kundun SeaSon 6 Bạch Long Điện

Sky Event 1,2 15h45, 17h30 Kundun SeaSon 6 Davias

Rakion Event 1 2h20, 10h20, 16h20, 22h20 Selupan SeaSon 6 Rakion

Thỏ Ngọc 1 13h30, 21h05 Ngọc SeaSon 6 Davias

SummerEvent 2,3 12h đến 24h Ngọc SeaSon 6 Lorencia

Event Team Death Match 1 14h30, 22h Ngọc SeaSon 6 Map Death Match

SwampEvent 1 13h50, 18h50 Medusa SeaSon 6 Swamp

Binh Đoàn Rồng Thiêng 1 15h, 20h35 Kundun SeaSon 6 Vulcarus


Chia s?
game mu | mu moi ra | mu moi | mu viet nam | mu moi nhat | mu moi open | mu mới ra | mu mới | mu online | mu seasion